پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦
انتصابات
 


رئیس دبیرخانه دایمی شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس، دکتر قدیمی به عنوان مشاور عالـی معاونت و رئیس دبیرخانه دایمی شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شد.
 ١٣٩٥/١٢/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس منصوب شد
راهبرد - طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ مهندس طاهر موهبتی به سمت معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٥/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت
راهبرد- از سوی سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون دفتر برنامه ریزی منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس موهبتی با حکم وزیر بهداشت ؛
بعنوان عضو و دبیر شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور منصوب شد
راهبرد_طی حکمی از سوی سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس طاهر موهبتی به عنوان عضو و دبیر شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جدید در معاونت
راهبرد- مشاور معاونت برنامه ریزی،هماهنگی و امور حقوقی و رییس دبیرخانه کمیسیونهای دائمی هیات های امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>