سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
اطلاعیه
 


اطلاعیه
فرایند تدوین و پایش برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی مستندسازی میشود
راهبرد- به آگاهی همکاران فعال در زمینه تدوین و پایش برنامه عملیاتی دانشگاهها ،دانشکدهها و ستاد وزارتخانه می رساند در نظر است به منظور مستندساز ی سیر تدوین و پایش برنامه عملیاتی نظام سلامت ،کتاب مناسبی با همراهی شما عزیزان تدوین و چاپ بشود .
 ١٣٩٥/٠٦/١٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستور مشترك اولين دوره جلسه هيات امناء
دستور مشترك اولين دوره جلسه هيات امناء
دستور مشترك اولين دوره جلسه هيات امناء
 ١٣٩٥/٠٥/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره یک
اطلاعیه شماره یک
اطلاعیه شماره یک
 ١٣٩٥/٠٥/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دستور مشترک دور دوم سال 1395
دستور مشترك پيشنهادي دور دوم جلسات هيات امناء دانشگاهها، دانشكده ها ي علوم پزشكي و موسسات وابسته در سالجاري در دسترس مي باشد
 ١٣٩٥/٠٤/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>