شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٦
انتصابات
 


رئیس دبیرخانه دایمی شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور مجلس، دکتر قدیمی به عنوان مشاور عالـی معاونت و رئیس دبیرخانه دایمی شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور منصوب شد.
 ١٣٩٥/١٢/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت؛
معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس منصوب شد
راهبرد - طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ؛ مهندس طاهر موهبتی به سمت معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٥/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب در دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت
راهبرد- از سوی سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاون دفتر برنامه ریزی منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس موهبتی با حکم وزیر بهداشت ؛
بعنوان عضو و دبیر شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور منصوب شد
راهبرد_طی حکمی از سوی سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس طاهر موهبتی به عنوان عضو و دبیر شورای هماهنگی کلان مناطق دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب جدید در معاونت
راهبرد- مشاور معاونت برنامه ریزی،هماهنگی و امور حقوقی و رییس دبیرخانه کمیسیونهای دائمی هیات های امنای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته منصوب شد.
 ١٣٩٥/٠٤/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>