سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦
قطعنامه ها
 

قطعنامه شصت وسومین اجلاس روسای دانشگاههای کشور

.
قطعنامه های اجلاس چهل و هشتم
.
قطعنامه های اجلاس چهل و هفتم
.
قطعنامه های اجلاس چهل و ششم