وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید
  • 1399/09/09 - 13:21
  • 52
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور

كليات مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين در كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين تصويب شد

مطالعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين پس از برگزاري سيزده جلسه كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين، به تصويب اكثريت اعضاء رسيد.

کلیات مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین

به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در راستاي عمل به تكليف جزء يك بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه كشور مطالعات تدوين اين سند مهم كه نقشه راه توسعه بلندمدت سرزمين را مشخص مي كند، از مردادماه ۱۳۹۷ به مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان برنامه و بودجه واگذار شده بود و سرانجام در اوايل تيرماه ۱۳۹۹ با اتمام مطالعات و استخراج خروجي هاي اوليه، به شورايعالي آمايش سرزمين، به عنوان مرجع بررسي و تصويب نهايي مطالعات مزبور و سند نهايي، ارجاع شد. 
 شايان ذكر است با تدبير امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين، در طول دوره چهار و نيم ماهه اخير تلاش شد تا با در اختيار قراردادن تمام گزارش ها به امور بخشي و فرابخشي سازمان برنامه و بودجه، سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها، صاحب نظران ناظر دبيرخانه و كليه دستگاه هاي اجرايي عضو كميسيون تخصصي، يك فرايند مشاركتي دقيق و فراگير براي اظهارنظر و ارتقاء كيفي سند و در نهايت اجماع و توافق حداكثري بر روي كليات و محورهاي اصلي اين مطالعات، پي ريزي شود.
 گفتني است با تصويب كليات مطالعات مزبور و پس از اخذ تأييد از دستگاه هاي اجرايي عضو كميسيون مبني بر رضايت از اصلاحات صورت پذيرفته، در جلسات بعدي كميسيون تخصصي شورايعالي آمايش سرزمين، پيش نويس سند نهايي كه توسط مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري پيشنهاد مي شود، مورد بررسي جزء به جزء توسط اعضاي كميسيون قرار خواهد گرفت تا در نهايت سند ملي آمايش سرزمين جهت تصويب نهايي به شورايعالي آمايش سرزمين ارجاع شود. 

  • گروه خبری : آینده پژوهی و آینده نگاری,آمایش سرزمین,اخبار
  • کد خبر : 201678
کلمات کلیدی