وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

دستورالعمل نحوه اداره بیمارستان های آموزشی هیات امنایی و مقررات تمام وقتی پزشکان

در راستای اجرای بند "د" ماده ٣٢ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی خدمات بالینی، افزایش بهره وری، سرعت در ارائه خدمات و درنهایت افزایش رضایت مندی آحاد جامعه الگویی مدیریتی با بکارگیری استراتژی های مدیریت عملکرد کارکنان، بودجه ریزی عملیاتی ،کاهش تصدی خدمات، مدیریت نگاهداشت، استقرار نظام جامع اطلاعات و حاکمیت بالینی، نظام جامع مدیریت بیمارستانی با دستور العمل اشاره شده در فایل پیوست اجرا خواهد شد.

 

آیین نامه نحوه تاسیس و بهره بردای بیمارستان ها

بیمارستان یک مؤسسه پزشکى است که با استفاده از امکانات تشخیصى، درمانى، بهداشتى، آموزش و پژوهشى به منظور درمان و بهبودى بیماران سرپایى و بسترى بصورت شبانه روزى تأسیس مى‏ گردد.

 

آیین نامه نحوه اداره بیمارستان ها

در این آئین نامه، نحوه تعیین و حدود وظایف هیئت امنا،گردش مالی بیمارستان‌ها و نظارت بر این امور تعیین شده است، همچنین وظایف سازمان‌های بیمه‌گر و نحوه تعیین تعرفه‌ها در ازای حق‌العلاج پزشکی و هتلینگ بیمارستان ها نیز از جمله مواردی است که در این آئین نامه به تفصیل بیان شده است.

 

دستورالعمل جامع اورژانس بیمارستان
 

با توجه به اهمیت بخش اورژانس در پیکره بیمارستان وعدم یکپارچگی قوانین حاکم بر اورژانس بیمارستانهای کشور و با عنایت به اینکه دستورالعمل های ابلاغی تا کنون به صورت تکه های پازل به صورت جداگانه ابلاغ شده اند . لزوم ابلاغ دستورالعمل جامع اورژانس امری ضروری و بدیهی به نظر می رسد. لذا اداره اورژانس بیمارستانی وزارت مرکز مدیریت حوادث وفوریت های پزشکی کشور در این راستا اقدام به تجمیع آیین نامه های موجود و تهیه و تبیین دستورالعملی جامع با لحاظ نمودن تمامی ارکان دخیل در ارائه خدمت در اورژانس اعم از فضای فیزیکی، نیروی انسانی، پشتیبانی اداری و فرآیندهای استاندارد لازم و سنجه های پایشی نموده است.

 

لایحه بودجه سال 1397 بخش سلامت و آموزش پزشکی
 
لایحه بودجه سال 1397 بخش سلامت و آموزش پزشکی و مقایسه آن با میزان بودجه بخش سلامت در سال های 1395 و 1396
 
 
قانون و ضوابط مدیریت پسماندها
 

قانون مدیریت پسماندها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/3/9 به تایید شورای نگهبا ن رسیده و طی نامه شماره 18295 مورخ 1383/3/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

 
 
دستورالعمل اداره بیمارستان مستقل
 

در راستای ماده 2 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و با هدف ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت، افزایش بهره وری، سرعت در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی آحاد جامعه و کاهش تصدی خدمات در قالب یک واحد اجرایی مستقل، دستورالعمل ادارة بیمارستان مستقل از سوی کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید.

 

نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
 

نقشه تحول نظام سلامت‌ یکی از اسناد بالادستی نظام سلامت است که در این سند اقدامات روزمره و سنتی حوزه سلامت در مدنظر نیست، بلکه اساس این نقشه در اقدامات تحولی و نوآورانه است.

در نقشه تحول نظام سلامت کشور،‌ اقدامات روتین و سنتی حوزه سلامت مدنظر نیست، بلکه اساس این نقشه در اقدامات تحولی و نوآورانه است.

 

نقشه جامع علمی سلامت کشور
 

نقشه جامع علمی کشور مجموعه ای جامع، هماهنگ و پویا از اهداف، سیاست ها والزامات برنامه ریزی تحول راهبردی علم، فناوری و نوآوری مبتنی بر ارزشهای اسلامی- ایرانی با نگاهی بلندمدت به آینده برای دستیابی به اهداف چشم انداز کشور است

نقشه جامع علمی سلامت کشور می خواهد به نیاز سلامت جامعه ای پاسخ دهد و قرار است درسند چشم انداز 20 ساله کشور جایگاه نخست اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه را کسب کند.

براساس نقشه جامع علمی سلامت کشوردستیابی به این جایگاه در مجموع شامل ˈبرخورداری عادلانه آحاد مردم از سلامتˈ،ˈپاسخگویی نظام سلامتˈ،ˈعدالت درپاسخگوییˈ وˈ عادلانه بودن مشارکت مالی خانوارها در هزینه خدمات سلامت ˈ است که این دستآوردها در نتیجه توسعه علم ، فناوری و نوآوری در علوم سلامت محقق می شود

 

نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 
 
این سند در ارتباط با نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال  1389 تا سال 1393 می باشد.
 
 
نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران
 

نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتنی بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلّه العالی) برای اجرا در سطح دولت توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است.

با ابلاغ نقشه راه اصلاح نظام اداری از سوی رییس جمهور، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌ها مکلف به تدوین و اجرای سیاست های خود مبتنی بر نقشه راه ابلاغی خواهند بود.

نقشه راه اصلاح نظام اداری بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در یکصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی اداری تصویب و از فروردین امسال  برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

این مصوبه در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) به منظور ارتقای نقش تسهیل گری و هدایت گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور بوده و مشتمل بر هشت برنامه است.

مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، نظارت و ارزیابی، هشت محور برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری را شامل می شود.

          

 

قانون برنامه پنجم توسعه
 

قانون برنامه پنجم توسعه پنجمین قانون توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. این قانون برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است. این قانون ۲۳۵ ماده دارد و ماده ۲۳۵ آن اعلام می‌کند که این قانون تا سال ۱۳۹۴ شمسی اعتبار دارد.

 

سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف  را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.

اصلاح الگوی مصرف ابعاد گوناگونی دارد و اینگونه نیست که مردم ، تنها بازیگران این میدان باشند ، بلکه باز مهندسی مصرف باید به آداب ، اعمال ، آبشخور فکری و نگرش به موضوعات مختلف مورد توجه قرار گیرد . در برخی ملتها مقوله پس انداز ارزش است و در برخی دیگر مصرف به عنوان یک ارزش تلقی میشود که البته هر یک آثار مربوط به خود را دارند ، اما آنچه در حوزه مصرف در نظام ، جامعه ، بنگاه اقتصادی و خانواده مطرح است به نگرش فکری مربوط می شود .

   

 

سیاست های کلی سلامت
 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند

 

 

سند چشم انداز بیست ساله
 

متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی؛ که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد

سند چشم‌انداز بیست ساله ایران، سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به پیشنهاد  مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی افق چشم‌انداز است.

 

 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. در این سند بر پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی به عنوان عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران تاکید شده است. بر این اساس اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

    

 

نقشه تحول نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

نقشه تحول نظام سلامت مبتنی بر الگوی اسـلامی_ایرانـی پیشـرفت بنـا بـه پیشـنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصـل یکصـد و سـی و هشـتم قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران بـه تصـویب هیئت وزیران رسیده است.