وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید
توسعه راهبردی رشته ها و مقاطع در آموزش عالی سلامت
 

این سند با هدف تعیین جهت گیری راهبردی و تعیین اولویت های رشته ها و مقاطع تحصیلات دانشگاهی در حوزه سلامت و علوم زیست پزشکی بمنظور تحقق چشم انداز تعریف شده در سال 1404 هجری شمسی تدوین شده است.
در این پروژه ابتدا اسناد بالادستی عمده مورد بررسی قرار گرفته شده و بر اساس تحلیل این اسناد، رشته گروه های با اهمیت راهبردی تعیین شده اند. سپس در هر رشته  گروه با اهمیت راهبردی، فهرست رشته ها و مقاطع مرتبط تعیین و اولویت و وابستگی رشته ها در رشته  گروه های با اهمیت راهبردی مشخص گردیده است. در مرحله آخر سیاست های حمایتی از راه اندازی رشته ها در رشته گروه های با اهمیت راهبردی تعیین گردیده است.

    

 
سلامت و کیفیت زندگی در برنامه ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی
 

برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قسمتی از نظام برنامه ریزی کشور در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است که هر 5 سال یک بار تدوین، تصویب و ابلاغ می گردد. با گذشت زمان، پیچیدگی های ناشی از پیشرفت بشر در ابعاد مختلف و شناخت بیشتر نیازهای انسان،  مفهوم توسعه، مرزهای اقتصادی را در نوردیده و ابعاد اجتماعی - سیاسی و فرهنگی جامعه را نیز در بر گرفته است. با عنایت به اینکه فرایند توسعه باید علاوه بر تامین نیازهای اساسی افراد جامعه، منجر به گشسترش دامنه انتخاب و اعتماد به نفس آن ها نیز می گردد. مستلزم تحولات عمیق و وسیع در دیگاه ها و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه است.

 
   
WHO report about health system reform in Iran
 

The Islamic Republic (I.R.) of Iran is well-known for its commitment and innovative approaches to Primary Health Care (PHC). Over more than three decades, the country has been consistent in expanding basic health services to the population, especially in rural areas and to the poorer segments of society. With growing urbanization and incomes, the private health sector has proliferated. Changing times have also brought different challenges to health care financing and provision.

The new Government in 2012 explicitly made health one of its major domestic priorities. The Supreme Leader of the I.R. of Iran has provided a vision for the health sector characterized by principles and values such as “comprehensive and integrated equity-based health care”, “prioritizing prevention over treatment”, “provid(ing) sustainable financing for the health sector” and “prevention of induced demand”. Accordingly, in May 2014, the Government launched a major new program for achieving Universal Health Coverage (UHC) and reforming the health sector; namely, the Health Transformation Plan (HTP). The overarching aim of HTP is to achieve UHC by 2025 – five years before the global Sustainable Development Goal target date.

HTP has three main objectives: to ensure stability of financial resources for health; to enhance financial protection against health costs; and, to improve access to quality health services, with special focus on the poor and marginalized groups.

نظام سیاست گذاری سلامت در ایران (مروری بر مطالعات)
 
 

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برای عمل به رسالت خود در تامین، حفظ و ارتقاء سلامت تمامی شهروندان خود موظف است براساس قوانین مرتبط با اتخاذ سیاست های مناسب خدمات هزینه اثربخشی را فراهم نماید که مردم بتوانند بطور عادلانه با هزینه های قابل پرداخت و با حفظ کرامت انسانی خود از آن بهره مند شوند. اگر چه به نظر می رسد تدوین سیاست های سلامت و اجرای آن ها غالبا از طریق تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه های مختلفی صورت گرفته ات که به طور معمول توسط ادارات تخصصی هریک از معاونت های تابعه تهیه و تدوین می شود، لیکن برای اینکه نگاه اجمالی و دقیق تر به تاریخچه نظام سیاستگذاری سلامت بعد از انقلاب اسلامی ایران بپردازیم چارچوبی برای جمع آوری اطلاع تدوین گردید.

   

 

چالش ها و راهکارهای موجود در برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه سلامت در ایران
 

نظام سلامت ایران نیز یکی از بخش های بسیار حساس و پرچالش می باشد که شرط اولیه و حیاتی موفقیت در آن، برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح و درست خصوصا در ارتباط دادن بین حوزه های گوناگون این بخش و ارائه دادن خدمت به جامعه است. اساسا هدف از برنامه ریزی ایجاد شرایطی برای تحقق حداکثری اهداف همراه با صرف حداقلی منابع و ارائه بهترین خدمت مطلوب است. برای تحقق موفقیت در این حوزه بایستی ابتدا به شناسایی روندها، چالش ها و مشکلات موجود در آن پرداخت و با آگاهی از آنها و میزان تاثیر هرکدام، به ارائه راهکارهای کاربردی در برطرف نمودن هریک پرداخت.

گزارش حاضر با توجه به محدودیت زمانی آن، با هدف شناسایی چالش های پیش روی برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه سلامت در ایران به مرور کوتاه و مختصر مقالات و متون موجود در این زمینه پرداخته و با بررسی آنها چالش ها و راهکارهای یافته شده را در قالب نتایج مشروح تقدیم نموده است.

   

 

مطالعات حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت (تولیت) و کاربست آنها
 

مطالعات حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت (تولیت) و کاربست آنها به اجرا رسیده طی سال های 1384 لغایت 1389 در دبیرخانه سیاست گذاری سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

   

 

تخمین اندازه جمعیت مصرف کنندگان مواد والکل وگروههای پرخطرجنسی درکشور (گزارش پایان طرح)
 

اختلالات مصرف مواد به عنوان یک مشکل تکاملی معمولاً در دوران نوجوانی شروع و علاوه بر ناتوانی و مرگ و میر قابل ملاحظه، با رشد و نمو طبیعی فرد برای ایفای نقش های تحصیلی، شغلی و اجتماعی تداخل میکند. اختلالات مصرف مواد نه تنها با عوارض سلامتی مختلف مرتبط است، بلکه همچنین منجر به از هم گسیختگی خانواده ها، کاهش توانایی کار مولد و درگیری با قانون برای افراد درگیر می شود. در پاسخ به بار قابل انتساب به اعتیاد در کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعه ای از مداخلات کاهش تقاضا را در حوزه های پیشگیری اولیه، درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد اجرا می نماید. به منظور ارزیابی وضعیت همه گیری و اثربخشی مداخلات این حوزه، پایش دورهای وضعیت همه گیری شناسی مصرف مواد در کشور اهمیت بالایی دارد. به طور معمول مصرف مواد با انگ اجتماعی و تبعات قانونی همراه است، بنابراین ارزیابی این مشکل در مطالعات با روش شناسی های غیرمستقیم کمک کننده خواهد بود.

   

 

نقشه راه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در جمهوری اسلامی ایران
 

یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تا سال 1404 می­باشد که برای رسیدن به آن نیازمند برنامه­ریزی دقیق و تدوین  نقشه راه هستیم. با توجه به اینکه در برنامه­های چهارم و پنجم توسعه کشور نیز برنامه مذکوربه عنوان تکلیف ذکر شده بود. در سالهای اولیه برنامه تحول سلامت در دولت تدبیر و امید، مقدمات کار فراهم گردید و در حال حاضر، در آستانه اجرای برنامه پزشکی خانواده هستیم. در این مجموعه تحت عنوان "نقشه راه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در جمهوری اسلامی ایران" اجرای برنامه در 3 گام، برای پاسخ به 3 موضوع وضعیت موجود، تدوین اهداف پیش رو و نحوه و راه رسیدن به اهداف مورد نظر مبتنی بر اسناد بالادستی، شواهد متقن علمی، نظرات کارشناسان خبره سلامت کشور و پیشنهادات سازمان جهانی بهداشت و تجربیات موفق سایر کشورهای هم­تراز تدوین گردیده است.

   

 

پزشک خانواده شهری از نگاه بیمه تامین اجتماعی در مازندران
 

نظام مراقبت سلامت در جمهوری اسلامی ایران هم به منظور پاسخگویی به نیازهای جدید و افزایش کارایی و اثربخشی و همچنین ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات بهداشتی درمانی همواره با اصلاحات متعدد مواجه بوده که از بزرگترین اصلاحات انجام شده میتوان به تربیت بهورز و راه اندازی خانه بهداشت، راه اندازی نظام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها، پزشک خانواده و بیمه روستایی، پزشک خانواده شهری و طرح تحول سلامت نام برد.

در حال حاضر از بین اصلاحات مذکور فقط برنامه پزشک خانواده شهری است که فعلا به طور موقت در دو استان فارس و مازندران اجرا شده است. این برنامه در طول نزدیک به پنج سال از عمر طی شده خود مداوم در معرض نقد خبرگان، سیاستگذاران، مجریان و رسانه های جمعی بوده و خوشبینی ها و نگرانی های متعددی در راستای اثربخشی و رسیدن به اهداف آن مطرح شده است. طبیعتاً همه سیاستگذاران و مجریان اعتقاد دارند که هر طرحی که به هر منظوری در سطح ملی یا منطقه ای به اجرا در میآید به سادگی به اهداف خود نائل نمی شود و ممکن است با موانع و پیچیدگی های زیادی مواجه و حتی بعضاً به انحراف هم کشیده شود. برنامه پزشک خانواده شهری هم از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت عدم توجه به نتایج ارزیابی های بعمل آمده و عدم مداخلات متناسب ممکن است علیرغم صرف هزینه های سنگین، از کارایی و اثربخشی مورد انتظار برخوردار نگردد. بنابراین ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری مثل سایر برنامه های اجرایی نظام سلامت و طراحی و اجرای برنامههای بهبود غیرقابل اجتناب و برای تامین کارایی و اثربخشی آن ضروری خواهد بود که همواره باید مورد توجه سیاستگذاران، مدیران و مجریان کشوری و محلی قرار گیرد.

   

 

Global Knowledge Index 2017
 

This publication provides an introduction to the 'Global Knowledge Index' (GKI), a joint initiative between the United Nations Development Programme and the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF)

The Index aims to measure the multidimensional concept of knowledge. The concept is a fluid one, often linked to related concepts such as ‘knowledge economy’ or ‘knowledge society’.
It is also sometimes restricted to a narrow understanding that limits the focus to education or technology.

 

STANDARD OCCUPATIONAL CLASSIFICATION MANUAL 2018
 

The 2018 Standard Occupational Classification (SOC) system is used by federal statistical agencies to classify workers and jobs into occupational categories for the purpose of collecting, calculating, analyzing, or disseminating data.

Users of occupational data include government program managers, industrial and labor relations practitioners, students considering career training, jobseekers, career and employment counselors, educational institutions, and employers wishing to set salary scales or to locate to a new facility. Federal agencies use the SOC system to collect occupational data.

The implementation of the 2000 SOC meant that for the first time, all major occupational data sources produced by the federal statistical system provided data that are comparable, greatly improving the usefulness of the data. The 2018 SOC continues to serve this purpose and has been revised to improve data collection and reflect the current occupational structure of the United States.