وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
جهش تولید

رسالت گروه آینده پژوهی و آینده نگاری

طراحی و استقرار نظام آینده‌پژوهی به منظور تقویت هوشمندی سیاست گذاری و اغنای برنامه­ های راهبردی در راستای توسعه پايدار نظام سلامت از طریق:

الف- تسهیل دسترسی و اطلاع ­رسانی آخرین منابع و مراجع سیاست­گذاری

ب- دیده بانی تحولات منطقه ­ای و جهانی مرتبط با سیاستگذاری، مدیریت، علم و فناوری­های با هدف شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های آتی

ج- تلاش برای ایجاد شبکه­ ی آینده ­پژوهی در مجموعه­ ی بزرگ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و دانشکده ­های علوم پزشکی

د- ایجاد اتاق فکر مجازی و برخط

ه- ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از روش­ها و ابزارهای آینده ­پژوهی و آینده­ نگاری

و- مشارکت فعال در تدوین اسناد توسعه ای کشوری، آمایش سرزمینی و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت

ز- ارائه گزارشات و دستاوردهای آینده پژوهی در راستای تدوین و به روزرسانی برنامه های راهبردی و عملیاتی وزارت

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

آقای سعید گودرزی

رئیس گروه آینده پژوهی و آینده نگری

5682

خانم فریبا خلیلی

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی

5684

خانم سمانه مظفریان

کارشناس آینده پژوهی

5845